โครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ได้กำหนดจัดงานโครงการสืบสานประเพณี              แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. วัดใหม่สิทธาวาส(วัดหางตลาด)
๒. วัดดอนพุทรา
๓. วัดหลวง
๔. วัดดอนหอคอย
๕. วัดโบสถ์วิทยาคาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 13.20 น. โดย คุณ สุภัตรา แซ่ลิ้ม

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,448,262 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com