หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)   23 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย   23 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน   19 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561   16 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561   2 พ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561   31 ต.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   31 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   31 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร   30 ต.ค. 2561 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,448,251 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com