สพ 0023.2/ว5797 File Microsoft Excel สิ่งที่ส่งมาด้วย การกำหนดเลขที่ตำแหน่งครู  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/ว5797 กำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว5792 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5628 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5653 การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว5645 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ก.พ.62  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว5635 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯ  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1232
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.พ. 2555
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,638,682 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com