หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
สพ 0023.5/ว 12038 ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี2561  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว11656 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12030 ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ของ อปท.  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว 12009 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว877 ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัศดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว857 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว11995 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1287
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.พ. 2555
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,847,447 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com